Nepoznati pojmovi

PET - polietilen tereftalat

Laka plastika koja se lako prerađuje i reciklira i uglavnom se koristi za plastične flaše, ambalažu za pastu za zube, plastične kese, itd.

PEHD - polietilen visoke gustine

Laka plastika koja se lako prerađuje i reciklira i uglavnom se koristi za plastične flaše, ambalažu za pastu za zube, plastične kese, itd.

PVC - polivinil hlorid

Teže se reciklira, a koristi se za zavese za tuš kabine, flaše za jestivo ulje, plastične kante, cevi za vodu, kofe i lavore, itd.

LDPE - polietilen niske gustine

Teže se reciklira, a koristi se za boce za kečap, senf, majonez, tube za razne kreme, čepovi, itd.

PP - polipropilen

Koristi se za ambalažu za puter, sir, želatin, za flaše za sirup, plastične čaše, plastični čepovi, slamke za piće, itd.

PS - polistiren

Koristi se za plastične tanjire i pribor za jelo, kremere za kafu i čaj, plastične kutije za jaja, itd.

Ostalo - sve ostale vrste plastike

Mobilni telefoni, CD, elektronska plastika, flašice za bebe i sport, itd.

Na svakom plastičnom proizvodu i ambalaži možete naći oznaku koju ukazuje na tip korišćene plastike.

Intresantne činjenice o plastici

Plastika koja se baca u okeane i reke ubija i stvara veliki problem za ribe, ptice i životinje koje je progutaju misleći da je hrana ili se zamotaju i uguše
Njenim raspadanjem se zagađuju ekosistemi
Plastičnoj kesi je potrebno od 100- 300 godina da se raspadne, a prosečno vreme upotrebe je oko 20 minuta
Reciklažni ciklus može da se završi za 1 mesec od bacanja u kantu do ponovnog korišćenja
Od 10 recikliranih plastičnih PET boca može da se napravi poliester tepih 60 cm² ili punjenje za 2 ski jakne
Za recikliranje plastične boce se koristi 80% manje energije nego da se pravi nova boca

Limenke se prave od aluminijuma. Aluminijske limenke se koriste kao ambalaža za većinu sokova kao i za pakovanje piva.

Konzerve se mogu praviti od čelika i koriste se za pakovanje više od 1500 različitih vrsta hrane. Koriste se i kao ambalaža za boje, lakove, hranu za kućne ljubimce, itd. Sadrže najmanje 25% recikliranog materijala i u potpunosti se mogu ponovo reciklirati. Reciklirana limenka za piće vraća se na police prodavnica kao nova limenka za samo 60 dana. Reciklaža, kako aluminijumskih, tako i čeličnih limenki je višestruko korisna za zaštitnu životne sredine.

Aluminijum i čelik može da se reciklira u potpunosti, neograničeni broj puta, bez gubitka u kvalitetu, a sa uštedom od 95% energije u odnosu na dobijanje aluminijuma iz boksita. Za izradu jedne limenke iz sirovine potroši se toliko energije koliko bi se moglo potrošiti za recikliranje 20 limenki.

Limenke od soka i ostalih napitaka, konzerve od hrane i metalna ambalaža predstavljaju otpad koji se uspešno reciklira, a na taj način se smanjuje količina otpada na deponijama i pomažemo očuvanju prirodnih resursa i energije.


U kom procentu zemlje sveta recikliraju limenke?

U Evropi najdalje u reciklaži su otišle skandinavske zemlje. Kod njih je procenat reciklaže aluminijumskih limenki veći od 80%. U Španiji, Nemačkoj, Poljskoj, Turskoj, taj procenat je između 50 i 60% , dok Britanija, Italija, Francuska i Grčka recikliraju do 50% limenki sa tržišta. Lidersku poziciju u svetu zauzima Brazil. U ovoj zemlji 97% limenki živi večnim životom zahvaljujući sakupljanju i reciklaži. Slede Japan, Kanada. Objašnjenje za uspeh Brazila u prikupljanju i reciklaži limenki jeste da je upravo nezaposlenost podstakla novu industrijsku granu od koje živi 160.000 ljudi. Srbija je tek na početku i sa skromnim, početnim procentima prikupljanja, bez odgovarajućih zakona, nema zvanične podatke.


Zasto je važno reciklirati limenke?

Recikliranjem 1 kg aluminijumskih limenki može da se sačuva 8 kg boksita (rude) 4 kg hemijskih produkata i 14 kW struje. Reciklaža limenki smanjuje potrošnju prirodnih resursa, a ujedno se smanjuje i količina otpada koji nastaje u domaćinstvu. U poređenju sa proizvodnjom od primarnog aluminijuma iz boksita, putem reciklaže moguće je da se uštedi 95% potrebne energije, da se smanji ispuštanje CO2 (gas efekta staklene bašte) za 95% i da se uštedi 97% vode. Reciklaža aluminijumskih limenki za piće, takođe, značajno smanjuje potrebu za osnovnom sirovinom, boksitom. Svaka tona reciklirane čelične ambalaže umanji količinu čvrstog otpada za 1,28 tona, i uštedi 40% vode i 85% energije koji su potrebni za proizvodnju nove čelične ambalaže. Reciklaža čeličnih limenki umanjuje i izduvne gasove za 86% i zagađenje voda za 7%.

Staklo je napravljeno najvećim delom od peska, kreča i natrijum karbonata. Staklu je potrebno i više od 5000 godina da se raspadne. Međutim, staklo ima pozitivnu stranu, jer može da se reciklira bezbroj puta i da ne izgubi svojstvo ili kvalitet.

Reciklažom se smanjuje potrošnja energije za 40%, zagađenje vazduha 20% i korišćenje vode za 50%. Sa svakom tonom stakla koja se reciklira, štedi se više od tone repromaterijala koji su potrebni da se proizvode novo staklo.

Staklo koje se reciklira zavisi od države do države, ali uglavno se svodi na recikliranje providnog, zelenog i braon stakla, uključujući i staklene tegle. Nije moguće reciklirati ogledala, neprovidno staklo ili keramiku.

Zašto elektronska oprema, električna oprema, fluoroscentne i štedljive sijalice moraju da se recikliraju?

IT oprema se smatra opasnim otpadom zbog olova, bakra i drugih teških metala koje IT komponente sadrže. Štedljive sijalice koriste do 70% manje struje od običnih sijalica, a rok trajanja je mnogo duži. Međutim, štedljive sijalice u sebi sadrže paru žive, koja ispari odmah nakon što se sijalica ošteti. Ukoliko dođe do slučajnog lomljenja štedljive sijalice, odmah otvorite prozor ili vrata i napustite prostoriju dok se ne izvetri. Većina teških metala imaju svojstvo bioakumulacije, što znači da se taloži u mastima i preterana doza može da ošteti unutrašnje organe i čak prouzrokuje i smrt.


Guma je jedan od najproblematičnijih vrsta otpada jer se proizvodi u ogromnim količinama, zauzima puno prostora (samo 25% je materijal, a ostalo je prazan prostor), lako gori kada se zapali, a razlaže se tek nakon više od 500 godina i to delimično.

Gume mogu da se recikliraju u gumene podloge za sportske terene i druge zaštitne elemente, delove cipela i da se koristi kao jeftina ispuna za razne proizvode.