Čime se bavimo

Sakupljanje otpada


Naše preduzeće poseduje dozvolu za sakupljanje neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije. Samostalno ili u saradnji sa našim partnerima pravnim licima pružamo uslugu sakupljanja otpada na mestu nastanka. Za sav preuzet otpad izdajemo svu potrebnu dokumentaciju koju nadlezna inspekcija zahteva.

Skladištenje otpada


Sakupljen otpad transportuje se do naseg skladista, gde se dalje vrši klasifikacija otpada. Tako klasifikovan otpad, delom ostaje za dalji tretman, dok se drugi deo prosledjuje ostalim partnerima na recikliranje.

Klasifikacija otpada


Transport otpada


Naše preduzeće poseduje dozvolu za transport neopasnog otpada na teritoriji Republike Srbije. Otpad koji preuzmemo od naših klijenata transportujemo do svog skladista uz svu neophodnu dokumentaciju propisanu od strane Ministarstva za Zaštitu životne sredine.

Klasifikacija otpada

Papir

Ambalažni karton, arhiva, beli papir

Metal

Lorem Ipsum

Plastika

7 kategorija

Staklo

Ambalažno staklo

Ambalažni metal

Konzerve od hrane, limenke od pića