bg
`

Biram da Recikliram

Pridruži se

Otkup Plastike

Otkup Limenki

Otkup Kartona,Papira i Starih Novina

Brizganje plastike

Zašto da Recikliraš ?

Reciklažom čuvamo Resurse

Kada recikliramo, korišćeni materijali se konvertuju u nove proizvode smanjujući potrebu za upotrebom prirodnih resursa. Reciklaža pomaže očuvanju važnih sirovina i zaštiti prirodnih staništa za budućnost.

Reciklaža štedi Energiju

Korišćenjem recikliranih materijala u proizvodnji koristi se značajno manje energije nego što je potrebno za proizvodnju novih proizvoda od sirovih materijala. Reciklažom 1 tone papira spase se 17 stabala, uštedi 4200 kW el. energije i 32 000 litara vode.


Reciklaža čuva Prirodno Okruženje

Reciklaža smanjuje potrebu za eksploatacijom i preradom prirodnih resursa kojima se stvara značajno zagađenje vode i vazduha. Kako reciklaža štedi energiju tako se smanjuje efekat staklene bašte, i smanjuju klimatske promene.

Reciklaža smanjuje Deponiju

Kada recikliramo smanjuje se količina đubreta koja se šalje na deponije. U Srbiji postoji 164 registrovane deponije, a u 2012. godini ukupno je generisano 2,67 miliona tona komunalnog otpada.

Oni Brinu

Naši klijenati koji brinu o ekologiji i koji su pronašli dodatni kanal za iskorišćenje sirovina